ชีวิตคือการลงทุน : มหัศจรรย์ของเลข 72

ที่มา : http://jinjane.blogspot.com/2012/06/72.html

 

โพสท์ใน ลงทุน | ใส่ความเห็น

ดวงดาว : ฤกษ์

ดวงดาว :: ฤกษ์

ฤกษ์จันทร์ เป็นการอ่านหาวัน เวลา สำหรับประกอบพิธีมงคล เรียกว่า ฤกษ์ยาม แต่สำหรับการทายการถือกำเนิด จะต้องใช้ฤกษ์ปฏิสนธิเป็นหลัก ในการอ่านอาชีพ ธุรกิจ หรือภารกิจที่จะดำรงชีวิต เป็นแนวทางของเจ้าชะตา มีดังนี้ 

๑. ผู้ที่เกิดในฤกษ์ทลิทโทแห่งฤกษ์ ท่านว่า ต้องอาศัยวิชาความรู้ของตนเป็นที่พึ่งแก่ตน เจ้าชะตาจะยากจน ต้องพึ่งคนอื่นอยู่เสมอ ในตำราหนึ่ง ท่านกล่าวว่า ถ้าบวชในศาสนาจึงต้องโฉลก พอสบายบ้าง แม้ดวงชะตา เดช ศรี อยู่ในตำแหน่งที่ดี ก็ไม่วายเป็นหนี้เขา ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากฤกษ์และบาทที่ครอง ดังนี้ 

ฤกษ์ที่ ๑ อัศวิณี จะมีปัญญารอบรู้วิทยาการมาก ศัตรูคิดร้ายทำอะไรไม่ได้ มีมิตรที่ดี และมีบริวารมาก 

ฤกษ์ที่ ๑๐ มฆา มีบุตรยาก จะเสียรู้เหล่ามิจฉาชีพ ให้ระวังอันตรายจากสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า 

ฤกษ์ที่ ๑๙ มูละ ยากจนมาก จะมีอันตรายจากการผิดลูกผิดเมียท่าน

บาทที่ ๑ ครองโดย อังคาร (๓) ชอบเป็นนักเผชิญโชค ถ้าเป็นทหารนับว่าต้องโฉลก 
บาทที่ ๒ ครองโดย ศุกร์ (๖) เจ้าชะตาเป็นนักหมุนเงิน ถ้าทำงานธนาคาร , แพทย์ นับว่าดี 
บาทที่ ๓ ครองโดย พุธ (๔) เป็นนักธุรกิจ หรืออรรถคดี ชอบพูด ทำงานด้านการเขียน การประพันธ์ 
บาทที่ ๔ ครองโดย จันทร์ (๒) เจ้าชะตามักชอบเกื้อกูลผู้อื่น งานที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขสบายจัดว่าเหมาะ 

๒. ผู้ที่เกิดในฤกษ์มหัทธโณแห่งฤกษ์ ท่านว่า ผู้นั้นมักมีฐานะเดิมดี ในแบบเกิดมามีทรัพย์สมบัติไว้คอยท่า จะเป็นคนมั่งคั่ง บางตำราว่า ร่ำรวยเพราะการค้าขาย ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ดี ผู้เกิดย่อมมีวาสนา มีทรัพย์สินมาแต่กำเนิด ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากฤกษ์และบาทที่ครอง ดังนี้ 

ฤกษ์ที่ ๒ ภรณี จะเป็นใหญ่ตั้งแต่หนุ่มสาว มีเทวดารักษาอย่างแข็งแรง ศัตรูทำร้ายไม่ได้ ภายหลังจะกลับมาเป็นมิตร

ฤกษ์ที่ ๑๑ ปุรพผลคุณี จะประสบเคราะห์กรรมอันตนเป็นผู้ก่อ หมั่นประกอบการกุศล แม้จะมีทรัพย์ก็อย่าประมาท เพราะกรรมติดตามมาแต่อดีตชาติ ฤกษ์ที่ ๒๐ ปุรพาษาฒ จะพลัดพรากจากบิดา – มารดา มาแต่น้อย ผู้อื่นเอาไปเลี้ยงไว้ เมื่อเล็กขี้โรค เมื่อโตขึ้นระวังจะตกจากที่สูงตาย

บาทที่ ๑ ครองโดย อาทิตย์ (๑) รับราชการฝ่ายการพาณิชย์ , ธนาคาร จะร่ำรวย 
บาทที่ ๒ ครองโดย พุธ (๔) มักเป็นผู้พิพากษา ทนายความ นักประพันธ์มีชื่อ 
บาทที่ ๓ ครองโดย ศุกร์ (๖) อาชีพเกี่ยวกับศิลป หรือศิลปิน งานค้าที่เกี่ยวแก่ศิลป 
บาทที่ ๔ ครองโดย อังคาร (๓) อาชีพมักเป็นนายทหาร มียศสูง ส่วนมากเกี่ยวแก่การเงิน 

๓. ผู้ที่เกิดในฤกษ์โจโรแห่งฤกษ์ ท่านว่า จะหาทรัพย์ได้ต้องเสี่ยงภัย แข่งขัน ข่มขู่ อาชีพส่วนมากไม่เป็นหลักแหล่ง ให้พิจารณาดูบาทที่เกาะดังนี้ 

ฤกษ์ที่ ๓ กฤตติกา เจ้าชะตารูปงาม ความรู้ดี แต่เจ้าชู้ สู้ครู ให้โทษแก่ครูบาอาจารย์ ถ้าพฤหัสบดี (๕) เสีย ลัคน์ครองนวางค์บาปเคราะห์ มักเป็นคนอำมหิตโหดร้าย 

ฤกษ์ที่ ๑๒ อุตตรผลคุณี ทำราชการดี แต่อายุไม่ยืน ถ้าเห็นแก่ลาภอันมิพึงได้ ไม่โลภจะดี 

ฤกษ์ที่ ๒๑ อุตตราษาฒ มีความเพียรพยายามดี มีผู้อุปถัมภ์ เป็นที่รักใคร่เคารพยำเกรง แก่คนทั้งปวง สตรีที่เกิดในฤกษ์นี้ หากตั้งครรภ์ ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ถ้าเป็นบุรุษ พึงระวังอย่าสร้างปัญหาคับแค้นใจกับเพศตรงข้าม 

บาทที่ ๑ ครองโดยพฤหัสบดี (๕) ชอบเป็นหัวหน้า ผู้นำ มีสติปัญญาเฉียบแหลม 
บาทที่ ๒ ครองโดยเสาร์ (๗) มักเกะกะ กักขฬะ โสมม หากินในทางมิชอบ 
บาทที่ ๓ ครองโดยเสาร์ (๗) มักก้าวร้าวผู้อื่น ประกอบอาชีพทางด้านใช้แรงงาน 
บาทที่ ๔ ครองโดยพฤหัสบดี (๕) เป็นนักวางแผน แบบโจรผู้ดี 

๔. ผู้ที่เกิดในฤกษ์ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ท่านว่า ทำราชการมักจะได้ผลดี ทำพืชผลกสิกรรมก็มั่งมี หรือด้านอสังหาริมทรัพย์ อาคารสถานที่ จึงจะถูกโฉลก ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๔ โรหิณี บริบูรณ์ด้วยเรือกสวนไร่นา ที่ดิน แต่จะมีโทโสร้ายนัก ให้ระวัง 

ฤกษ์ที่ ๑๓ หัสตะ มีชีวิต ลำบากยากจน แบบหากินไปวันวัน ถ้าบวชในศาสนาจะดี 

ฤกษ์ที่ ๒๒ ศรวณะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ แต่ขาดความรอบคอบ และยังหยิ่งจองหอง จะก่อให้เกิดการเสียหายได้ 

บาทที่ ๑ ครองโดย อังคาร (๓) รับราชการเป็นนายทหาร หรือเป็นเจ้าของโรงงาน 
บาทที่ ๒ ครองโดย ศุกร์ (๖) รับราชการฝ่ายการเงิน ฝ่ายศิลป์ หรือเป็นศิลปิน จะเป็นใหญ่เป็นโต 
บาทที่ ๓ ครองโดย พุธ (๔) เป็นผู้พิพากษา อัยการ เป็นผลดี 
บาทที่ ๔ ครองโดย จันทร์ (๒) รับราชการ เป็นแพทย์ พยาบาล ประชาคมดี 

๕. ผู้ที่เกิดในฤกษ์เทศาตรีแห่งฤกษ์ ท่านว่า เป็นนักธุรกิจที่คล่อง ประกอบอาชีพได้หลากหลาย มักได้ดีในแดนไกล ถ้าอยู่ที่เกิดแล้ว มักอับ ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๕ มฤคศิริ บั้นปลายชีวิตมักได้รับทุกข์โศกมาก อันเนื่องมาจากสิ่งอันใดที่ตนรักมาก สิ่งนั้นย่อมจักนำความทุกข์มาสู่ในภายหลัง 

ฤกษ์ที่ ๑๔ จิตรา เดินทางทางน้ำอย่าประมาท ให้ระวังสัตว์น้ำจะทำอันตราย 

ฤกษ์ที่ ๒๓ ธนิษฐะ ผู้นั้นมักไม่มีปัญญา หากินไปตามยถากรรม ไม่ค่อยใช้ความคิด ปราศจากการพินิจพิจารณา ความโลภจะพาความหายนะมาสู่ 

บาทที่ ๑ ครองโดย อาทิตย์ (๑) รับราชการมักอยู่ต่างถิ่น 
บาทที่ ๒ ครองโดย พุธ (๔) มักค้าขาย ตั้งสถานเริงรมย์ บริการสาธารณะ ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหาร 
บาทที่ ๓ ครองโดย ศุกร์ (๖) มักมีอาชีพเป็นเจ้าสำนักบำเรอความสุข เป็นนายทุนเงินกู้ 
บาทที่ ๔ ครองโดย อังคาร (๓) มักเป็นนักเลง หากินทางรีดไถ 

๖. ผู้ที่เกิดในฤกษ์เทวีแห่งฤกษ์ ท่านว่า เจ้าชะตาสบาย จะได้พึ่งคู่ครอง ทำการใด มักจะอาศัยคู่เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าชะตาจะมีหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อรับผลอันนั้น ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๖ อารทรา ผู้นั้นมีความรู้ วิชาการต่าง ๆ สติปัญญาดี แม้บิดามารดาไม่ได้เลี้ยงดู ก็จะได้สตรีเป็นผู้อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งอันดี 

ฤกษ์ที่๑๕ สวาติ ผู้นั้นจะต้องจากบิดามารดามาแต่น้อย 

ฤกษ์ที่๒๔ ศตภิษัช ผู้นั้นมีศัตรูมาก ให้ระวังอันตรายทั้งปวง เพราะมีคนพยาบาทปองร้ายเสมอ 

บาทที่ ๑ ครองโดย พฤหัสบดี (๕) ทำงานเกี่ยวกับศาสนา ด้วยสติปัญญาเป็นเลิศ 
บาทที่ ๒ ครองโดย เสาร์ (๗) ประกอบอาชีพในทางกสิกรรมทางน้ำ 
บาทที่ ๓ ครองโดย เสาร์ (๗) ประกอบอาชีพในทางกสิกรรม 
บาทที่ ๔ ครองโดย พฤหัสบดี (๕) ประกอบอาชีพด้วยสติปัญญา

๗. ผู้ที่เกิดในฤกษ์เพชฌฆาตแห่งฤกษ์ ท่านว่าใจคอดุร้าย ส่วนใหญ่รับราชการ ทำงานอาสาท่าน จึงจะดี ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๗ ปุนรวสุ บุคคลผู้นั้นใจคอกล้าหาญนัก โรคมักเบียดเบียนเนือง ๆ เป็นคนมีโชคเสมอ ใจเด็ดเดี่ยว จะได้คู่ต่างวรรณะ หรือต่างชาติ และมีความรักใคร่ ปรองดองกันดี เป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย 

ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขา มีปัญญามาก รอบรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งปวง แต่จะต้องเสียเกียรติยศชื่อเสียง และทั้งชีวิต เพราะผิดภรรยาท่านผู้มีคุณ ถ้าหญิงที่เกิดในฤกษ์นี้จะใจคอโหดร้าย ฆ่าได้แม้กระทั่งสามี 

ฤกษ์ที่ ๒๕ ปุรวภัทรบท มีวาจาสัตย์นัก มักจากบิดามารดามาแต่น้อย หรือกำพร้าบิดามารดา จะได้พึ่งมิตรสหายเป็นอันดีบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ มีบุตรคนแรกเป็นหญิง จะได้พึ่ง มักเสียทรัพย์เพราะสตรีหรือคนมาล่อหลอก พึงระวัง 

บาทที่ ๑ ครองโดย อังคาร (๓) มักรับราชการเป็นทหาร ตำรวจ ปราบโจรผู้ร้ายดีนัก 
บาทที่ ๒ ครองโดย ศุกร์ (๖) มักทำงานเกี่ยวกับช่างศิลป์ การตัดเย็บ จะได้ดี 
บาทที่ ๓ ครองโดย พุธ (๔) มักรับราชการเป็นผู้พิพากษา อัยการ (ส่วนมาก อัยการ) 
บาทที่ ๔ ครองโดย จันทร์ (๒) มักประกอบอาชีพในโรงงานฆ่าสัตว์ งานเกี่ยวกับการทำลายชีวิตผู้อื่น 

๘. ผู้ที่เกิดในฤกษ์ราชาแห่งฤกษ์ ท่านว่า ผู้นั้นเกิดมามักมีบุญวาสนา เป็นใหญ่แก่คนทั้งหลาย แม้รับราชการก็ได้ยศและอำนาจ เป็นคนที่พระราชาชุบเลี้ยง ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๘ ปุษยจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งปวง ประกอบด้วยนรลักษณ์ที่ดีเป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย ต่อไปจะมีสมบัติมากมีความสุขยิ่งนัก 

ฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราชาเกิดมามีโรคภัยคอยเบียดเบียนมิได้ขาด เมื่อใหญ่จะได้ทุกข์ต่าง ๆ เพราะความเหิมเห่อ มักต้องอันตราย ด้วยคมศาสตราวุธ 

ฤกษ์ที่ ๒๖ อุตตรภัทรบท ให้ระวังถึงความพินาศเพราะความโลภของตน อย่าประกอบอกุศลเพราะเห็นแก่ได้ หรือปาณาติบาต เมื่อละได้ทายว่าจะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ จะได้เป็นอำมาตย์ที่สูงศักดิ์ 

บาทที่ ๑ ครองโดยอาทิตย์ (๑) มักเป็นเสนาบดี อธิบดี มี ตำแหน่งสูงในราชการ 
บาทที่ ๒ ครองโดยพุธ (๔) มักเป็นผู้พิพากษา หัวหน้า ศาล อธิบดี หัวหน้าอัยการ 
บาทที่ ๓ ครองโดย ศุกร์ (๖) มักเป็นขุนคลัง ผู้จัดการธนาคาร นายธนาคาร 
บาทที่ ๔ ครองโดย อังคาร (๓) มักเป็นนายทหาร นาย ตำรวจ ยศนายพันขึ้นไป 

๙. ผู้ที่เกิดในฤกษ์สมโณแห่งฤกษ์ ท่านว่า ผู้นั้นเป็นคฤหัสถ์ จะหาทรัพย์ยาก มักต้องโทษจองจำ ถ้าบวชเป็นพระจะได้ดี มีความสุข ให้พิจารณาบาทดังต่อไปนี้ 

ฤกษ์ที่ ๙ อาศเลษาเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี แต่อายุไม่ยืน ไร้บุตร ให้ระวังจะต้องตายเพราะคมศาสตราวุธ 
หรือถูกประหาร 

ฤกษ์ที่ ๑๘ เชษฐาจะเป็นบุคคลที่มีรูปงามอย่างยิ่ง ย่อมเป็นที่สะดุดตาแก่คนทั้งปวง ให้ความเสน่หาแก่เพศตรงข้าม แต่ ทว่าวาจามักสับปลับกลับ กลอกเชื่อถือมิได้ 

ฤกษ์ที่ ๒๗ เรวดีจะเป็นผู้ปราศจากสติปัญญาเลี้ยงตัว ทำการสิ่งใดไร้ผล จงระวังตน อย่าประมาท จะตายเพราะสัตว์น้ำหรือมิฉะนั้นจะตายเพราะตกน้ำ 

บาทที่ ๑ ครองโดยพฤหัสบดี (๕) ถ้าบวชจะเป็นราชาคณะ มี อำนาจในทางสงฆ์ ถ้าเป็น ฆราวาสมักจะเป็นครูและอาจารย์ 
บาทที่ ๒ ครองโดยเสาร์ (๗) ถ้าบวชจะมีความสุข ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะยากจน หากินทางกสิกรรม พอ เลี้ยงตัวได้ 
บาทที่ ๓ ครองโดย เสาร์ (๗) ถ้าบวช จะมีความสุข ถ้าเป็นฆราวาสจะหากินพอเลี้ยงตัว เป็นชาวกสิกรรมหรือกรรมกร 
บาทที่ ๔ ครองโดย พฤหัสบดี (๕) ถ้าบวช จะเป็นใหญ่ในฝ่ายสงฆ์ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ จะหาเลี้ยงตัว ด้วยสติปัญญาพอประทัง 

การพิจาณาจากลูกนวางค์เป็นข้อสังเกต จากกฎเกณฑ์บ้าง จากหลักบ้าง ขอให้ระวังลูกนวางค์ที่อยู่ในตรียางค์พิษ ดังนั้นการพยากรณ์ต้องระวัง ถ้าดีจะต้องลบส่วนดีลง ถ้าร้ายก็จะร้ายยิ่งขึ้น หลักการพยากรณ์ด้วยวิธีใช้ฤกษ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องพิจารณาสัมพันธ์ทางเรือนอีก บาทใดถ้าเป็นวรโคตมนวางค์ ซึ่งดาวเคราะห์ในดวงไปครองวรโคตมนวางค์ เมื่อจะถอดเป็นคำพยากรณ์ จะต้องเพิ่มความดีเด่นเกี่ยวแก่ฤกษ์ บาทที่เกาะให้ดีเด่นขึ้นในทางดี 

๑. ถ้าบาทนั้น เป็นบาทเดช ศรี มนตรี พิจารณาดีเด่นขึ้นมา 
๒. ดาวเคราะห์ที่เป็นบาทตรงกับอุจ เกษตร หรือดาวเคราะห์มาตรฐาน ให้พิจารณาเพิ่มผลดีขึ้น 
๓. ถ้าบาทตรงกับดาวเคราะห์เจ้าเรือนลาภะ ศุภะ ปุตตะ ให้พิจารณาดีเด่นขึ้น 
๔. ถ้าบาทตรงกับดาวเคราะห์กาลกิณี เป็นนิจ เป็นประ หรือเจ้าเรือนอริ มรณะ วินาสน์ ให้พิจารณาตัดทอนลง เหล่านี้เป็นหลักใหญ่ ๆ ที่นำไปวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อหาผล สมดุลย์ในการพยากรณ์ให้ถูกต้องต่อไป

อ่านมาจาก web นี้ http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=1666

โพสท์ใน ทำนาย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ลดไขมันในเลือด

ลดไขมันในเลือด

โดย คุณทราย บ้านเพื่อสุขภาพ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:03 น. ·

 1. กระเจี๊ยบแดง+พุทราจีน อย่างละเท่ากัน  ต้มใส่น้ำเท่าไหร่ ให้กะเอง ใส่น้ำตาลทรายแดงนิดหน่อย ต้มแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น ดื่มทุกวัน ดื่มมากน้อยเท่าไหร่ แล้วแต่พอใจ  ไม่มีอันตราย    สูตรนี้ยังช่วยลดหินปูนในเลือด ลดหินปูนในสมอง  บำรุงเยื่อหุ้มหัวใจ

***แต่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ*

***น้ำกระเจี๊ยบแดงอย่างเดียว ที่ไม่ใส่พุทราจีน ทานมากจะมีผลต่อไต ไตจะเสื่อม  ต้องใส่พุทราจีนด้วยจึงครบสูตร ทานได้ทุกวัน

 2. มะละกอปลอกเปลือก ต้มในน้ำแกง หรือแกงส้ม ทานได้ทั้งน้ำและเนื้อ ลดไขมันในเลือด 

3. มะเขือทุกชนิด มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว เป็นต้น

 4. กะทิ และ ไข่แดง มี HDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันตัวดี มีประโยชน์ ช่วบลด LDL Cholesterol (ไขมันตัวร้าย) ฉะนั้น ควรทาน กะทิ และ ไข่แดงเป็นประจำ

 5. สะเดา ลวกสุก ทานล้างไขมัน ไม่ควรทานทุกวัน เพราะจะทำให้ปวดเมื่อยเนื้อตัว

โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ผักที่ช่วยลดเบาหวาน

ผักที่ช่วยลดเบาหวาน

ผักที่ช่วยลดเบาหวานได้มี ผักบุ้งแดง ฟักทอง มะระ ตำลึง มะรุม สะเดา น้ำเต้าอ่อน
แต่ก่อนอื่น อันดับแรกขอแนะนำใช้สูตรล้างไขมันในลำไส้ก่อน 3 วันดื่มต่างน้ำเลย เรียกว่าดีท๊อกลำไส้ก่อน เพื่อที่สารอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ และหลังจากนั้นล้างลำไส้อาทิตย์ละ 1-2 วัน ช่วยลดไขมันได้ดีทีเดียวเลย ถ้ามีอาการเป็นเก๊าท์ไม่ต้องปลอกเปลือกมะละกอ เท่านั้นเอง

ที่มา : คุณทราย

โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, อาหารและเครื่องดื่ม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

สูตร บำรุงตับอ่อน

สูตร บำรุงตับอ่อน

รากเตยหอม กับใบมะยม ต้มดื่มน้ำเป็นประจำทุกวัน
จะช่วยเรื่องโรคเบาหวานที่ต้นเหตุคะ

ที่มา : คุณทราย

โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, อาหารและเครื่องดื่ม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

อาหารบำบัดโรคเบาหวาน

อาหารบำบัดโรคเบาหวาน

อาหารบำบัดโรคเบาหวาน มีมากมายหลายชนิด ที่น่านำไปเพื่อแก้อาการมีดังนี้
1. ใบมะยมสด เลือกชนิดใบกลางอ่อน กลางแก่ กินวันละ 3-5 ก้าน หรือต้มน้ำดื่ม จะกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินเอง
2. ดื่มกาแฟดำ หลังอาหาร สูตรนี้สามารถป้องกันการเกิดเบาหวานได้
3. อบเชยผง 1/2 – 1 ช้อนชา ใส่ในเครื่องดื่ม หรืออบเชยแคปซูล 3-5 แคปซูล/วัน
4. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1 ช้อนชา / มื้อ วันละ 3 เวลา หลังอาหาร
5. รากเตยต้มน้ำดื่ม

ที่มา : คุณทราย

โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, อาหารและเครื่องดื่ม | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

“คึ่นช่าย” ผักเลิศสมุนไพรดี ช่วยคุมกำเนิด

“คึ่นช่าย” ผักเลิศสมุนไพรดี ช่วยคุมกำเนิด

1. ลดปริมาณการสร้างอสุจิ และลดอัตราการตั้งท้อง จาก การวิจัยพบว่า ต้นคึ่นช่ายและเมล็ดคึ่นช่าย มีฤทธิ์ลดปริมาณเชื้ออสุจิในสัตว์ทดลองตัวผู้ และลดอัตราการตั้งท้องของสัตว์ตัวเมีย ได้มีการทดลองในคนโดยให้ชายไทย 7คน รับประทานคึ่นช่ายในรูปอาหาร คนละ 85กรัม/วัน พบว่าจำนวนอสุจิลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 1-2สัปดาห์ ในเวลาต่อๆ มาจำนวนอสุจิจะลดลงอีกเล็กน้อย และจะคงที่ในระดับหนึ่ง หลังจากหยุดรับประทาน 5-8สัปดาห์ พบว่ามี 4คนกลับคืนสู่สภาพปกติ อีก 3คน ยังคงมีจำนวนอสุจิต่ำกว่าเมื่อก่อนรับประทานคึ่นช่าย ฤทธิ์ในการคุมกำเนิดน่าจะเป็นฤทธิ์ในการลดอัตราการตั้งท้องในสั ตว์ตัวเมีย สำหรับฤทธิ์การลดจำนวนอสุจินั้น อาจจะไม่พอเพียงที่จะคุมกำเนิดได้

2. ลดความดันโลหิต การวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า น้ำต้มคึ่นช่าย สามารถลดความดันโลหิตได้ภายใน 1ชั่วโมง และฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 5ชั่วโมง

3. ช่วยขับลม ขับปัสสาวะ น้ำมันหอมระเหยในลำต้นและใบ มีฤทธิ์ช่วยขับลมในกระเพาะและลำไส้ ทำให้หายจุกเสียด

ที่มาข้อมูล : หนังสือสมุนไพรน่ารู้ โดย รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์

โพสท์ใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, อาหารและเครื่องดื่ม | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น