บุญกิริยาวัตถุ = ทาน ศีล ภาวนา

ทาน ศีล ภาวนา” คุณค่าชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง
บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ทางมาแห่งบุญ วิธีสร้างบุญตามคำสอนของพระพุทธองค์
“บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ทำได้ทุกคน ทำได้ทุกวัน เพราะเป็นสิ่งที่ง่ายนิดเดียว”
1. ทานมัย บุญจากการบริจาคทรัพย์และสิ่งของเป็นทาน
2. ศีลมัย บุญจากการรักษาศีล ชำระกายและวาจา
3. ภาวนามัย บุญจากการฝึกอบรมชำระจิตใจ เช่น สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
4. อปจายนมัย บุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
5. เวยยาวัจจมัย บุญจากการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบธรรม
6. ปัตติทานมัย บุญจากการอุทิศให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่น
7. ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนายินดี ในส่วนบุญที่ผู้อื่นกระทำ
8. ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม ศึกษาธรรมะ
9. ธัมมเทศนามัย บุญจากการแสดงธรรม หรือสนทนาธรรม
10. ทิฏฐุชุกรรม บุญจากการทำความเห็นให้ตรงและถูกต้อง

วิธีสร้างบุญทั้ง 10 ประการนี้ สรุปลงได้เป็น “บุญกิริยาวัตถุ 3” คือ
1. ทาน ได้แก่ ข้อที่ 1, ข้อที่ 6 และข้อที่ 7 อันเป็นการขจัดความตระหนี่ออกจากใจ
มีอานิสงส์เป็นทางมาของ “ทรัพย์สมบัติ” คือ มีทรัพย์ไว้เลี้ยงชีวิต ให้เป็นอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย
2. ศีล ได้แก่ ข้อที่ 2, ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 อันเป็นการป้องกันตนไม่ให้คิด พูด และทำบาปอกุศลกรรม
มีอานิสงส์เป็นทางมาของ “รูปสมบัติ” คือ มีรูปงาม ร่างกายสมส่วนไม่พิการ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
3. ภาวนา ได้แก่ ข้อที่ 3, ข้อที่ 8, ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 อันเป็นการฝึกฝนอบรมตนให้มีสติและปัญญา
มีอานิสงส์เป็นทางมาของ “คุณสมบัติ” คือ มีสติปัญญามาก ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธรรมะ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s