อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน

อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นทาน

1.             กรรมเวรจากอดีตจะได้ลบล้าง

2.             หนี้เวรจะได้คลี่คลายพ้นภัยจากทะเลทุกข์

3.             โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้าเวนนายกรรมจะพ้นไป

4.             กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา

5.             บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

6.             พ่อแม่จะมีอายุยืน

7.             วิญญาณของผู้ที่เราเคารพและรักจะได้ไปสู่สุคติ

ตามกฎสวรรค์ เรื่องการปูนบำเหน็จความดีความชอบบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์แจกจ่ายทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยสวรรค์ประกาศธรรมะ แนะนำผู้คนให้ได้กระทำความดี อานิสงส์กำหนดชัดแจ้งไว้ดังนี้

                ผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและบทสวดมนต์ 2 เรื่องแจกจ่ายทั่วไป กุศลนั้นจักสามารถแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์) ของชาติก่อนจากหนักให้กลายเป็นเบา จากเบาก็จะค่อย ๆ หมดไป

                ผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะตั้งแต่ 4 เรื่องขึ้นไป แจกจ่ายอย่างกว้างขวาง กุศลนั้นจักส่งผลให้ผู้นั้น เจริญด้วยลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ ได้บุตรหลานที่ดี

                ผู้ใดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะอย่างต่อเนื่องตลอดไป และแจกจ่ายอย่างกว้างขวาง กุศลนั้นจักส่งผลให้ผู้นั้น เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียบพร้อมด้วยลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ จิตผ่องใส และยังส่งผลถึงบุตรหลานสามรุ่นให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อละสังขารแล้วจักได้เป็นเทวดา

 


วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

เวลาทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่นการใส่บาตร การถือศีล และอื่น ๆ การพูดคุยธรรมะ การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาชีวิต การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าแก่พระพุทธเพียง 1 แก้ว การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ทำสวน การทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวม ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด การดูแลคนแก่ เด็ก ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้น ให้ตั้งนะโม 3 จบทุกครั้ง (ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธาน) เพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ นรก เจ้ากรรมนายเวร จะอยู่ภพภูมิไหน เช่น นรกขุมสุดท้าย (18) เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมหมดรวดเร็ว แล้วควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง แม่ธรณี เม่พระคงคาเป็นทิพย์พยาน เพราะท่านก็สำเร็จพระอรหันต์แล้ว ลูกได้ทำความดี เช่น ทำบุญกุศลใส่บาตร ฯลฯ ขอถวายบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดช ปัญญา โภคะ (ความสมบูรณ์) เพื่อจะได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณโปร่งใส) ทุกภพทุกชาติ ศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาล คือ มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้น ๆ ๆ เต็มขึ้น เพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้น และช่วยสร้างคนให้เป็นพระ เกิดปัญญาทางธรรม (จิตสัมผัสรู้ ชั่ว ดี เลว เหตุการณ์ ล่วงหน้า) ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพ่อแม่ แต่ขาดปัญญาทางธรรม ถ้าได้จะประสบแต่ความสำเร็จ สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่าง เพราะบุญคือขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยผู้อื่น ครอบครัวได้ด้วย (กรรมเวรแก้ไขได้โดยการขอขมากรรม และส่งวิญญาณด้วยการสร้างพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตาชีวิต)

            ถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บป่วยได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันที ถ้าเป็นโรคหัวใจวิญญาณจะอยู่บริเวณนั้น

 


การปวดศีรษะเกิดจากกรรมเก่า

การปวดศีรษะอาจเกิดจากการได้เคยทำบาปไว้แต่ภพปางก่อน เช่น ทำร้ายสัตว์อื่นโดยการตีหัวหรือทุบหัวปลาไว้เพราะปลาช่อนก็มีอายุขัย วิญญาณมาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวที่เราได้ทำไว้ ถ้าเป็นไมเกรน เพราะวิญญาณตามมาพบ โกรธที่เคยเป็นหนี้ชาติไหนไม่รู้ 10 ตำลึง จะตีบริเวณศีรษะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง เรียกว่า ไมเกรน ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ ทำบุญใส่บาตรอาหาร 1 ชุด ด้วยพรสะดุ้งมาร 3 นิ้วหรือ 5 นิ้ว ดอกไม้ธูปเทียน ส่งวิญญาณขึ้นศาลา เป็นวิธีแก้กรรมที่ต้นเหตุ ถ้าแก้ปลาช่อนต้องปล่อยปลาช่อน 1 ตัว หลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้ว ทำให้เสร็จวันเดียวกัน หาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุผลช้า ถ้านั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 แก้ได้เร็วและหายขาด ที่ยังไม่หายขาด เพราะเจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่จะเข้ามาแทนที่

ก่อนแก้กรรมใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอก กลางแจ้ง สวดนะโม 3 จบ ข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้าเวรนายกรรม ขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน กรณีที่ดวงตกมาก ขอแผ่บุญให้ตนเองมาก ๆ ควรสวดมนต์เท่าอายุ เลยอายุ มีเวลาไปปฏิบัติด้วยที่วัด ยุบหนอ พองหนอ จะเกิดผลเร็ว โทสะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก ๆ วันละ 10-30 ครั้ง ดังนี้ การแผ่เมตตาที่ได้ผลต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

เวลาทำบุญทุกครั้ง ตั้งนะโม 3 จบ กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธรรม ตามบุญวาสนาได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (มนุษย์-หุ้นส่วน เพื่อน คนในครอบครัว) ทุกภพ ทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย เม็ดดิน เจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสาร ตามเมล็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

 


การปวดหลัง ที่เกิดจากกรรมเก่า

การปวดหลัง เกิดจากกรรมที่เคยก่อไว้ในอดีตชาติปางก่อน ให้แก้โดยจุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ขอขมากรรมว่าจะใส่บาตร 1 ชุด พร้อมพระเงินพระทองอย่างละ 1 องค์ ดอกไม้ ธูปเทียนให้ไปเกิดบนศาลา ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ให้หายเจ็บป่วย กรวดน้ำทุกครั้งหลังจากใส่บาตรทันที วิญญาณคอยรับอยู่ ตั้งนะโม 3 จบ ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงินพระทอง ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยผูกพัน หรือทำกรรมต่อกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง แก้เฉพาะอย่าง ห้ามไม่ให้รวม เดี๋ยวจะไม่ได้รับ ถ้ายังคงเจ็บป่วยให้แก้ทีละอย่าง ทีละครั้ง ถ้าจำได้เคยทำอะไรไว้ก็ให้แก้ล่วงหน้าก็ดี เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณ) จะได้ขึ้นไปบนศาลา กรรมนี้อาจจะตามมาทันชาตินี้อีก 10 ปี หรือ 20 ปี หรือภพหน้า


โรคหัวใจ ที่เกิดจากกรรมเก่า

ถ้าเป็นโรคหัวใจ เกิดจากกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารแบบที่ยังเป็น ๆ ให้แก้กรรมด้วยการใส่บาตร แล้วไปปล่อยสัตว์ที่แม่น้ำลำคลองหรือทะเล

หมายเหตุ : ถ้าเป็นโรคเบาหวานให้เพิ่มน้ำตาล 1 ถุง ใส่บาตรพร้อมพระสะดุ้งมาร อุทิศให้เฉพาะวิญญาณที่อาฆาตเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

เพราะฉะนั้น ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น จบเงิน หรือเครื่องบวชแค่ฟังผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญไปกับเขาด้วย เพียงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย ก่อนทำบุญก็ตั้งนะโม 3 จบ และบุญทุกอย่างที่เป็นปัจจัย วัตถุสิ่งของ หรือแผ่บุญภายใน ก็ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ก่อน ถ้าเป็นสิ่งของควรจะวางที่หิ้งพระ และจุดธูปหรือใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก่อนก็ได้ และขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งผลมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้า มีเดช ปัญญา โภคะ แล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวาร ทุกภพ ทุกชาติ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (เอ่ยชื่อได้ก็ดี) เจ้ากรรมนายเวร (ดวงวิญญาณ) ศัตรูหมูมาร หรือหมู่พาล (มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ฯลฯ) ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ องค์พระมหาราช หรือองค์วีรสตรีไทย (เอ่ยชื่อ) เจ้าหนี้ และลูกหนี้ธนาคารให้เจริญรุ่งเรือง (ห้ามสาปแช่ง) เขาดีเราก็ดี กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุขและสำนึกความผิดชอบชั่วดี และจะยินดีชื่นชมในตัวเราเป็นพิเศษ เป็นภายในลึก ๆ ของความรู้สึกที่ดีต่อผู้แผ่เมตตาให้ ทุกอย่างจะสำเร็จดีอย่างไรอยู่ที่บุญวาสนาบารมีของเราอุทิศให้ อาหารที่เรารับประทาน หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา สัตว์เหล่านี้มีอายุขัย การตายก่อนอายุขัย เขาก็ทุกข์ทรมานใจ เพราะยังใช้กรรมไม่หมด สัตว์เล็กใหญ่น้อย ถ้าให้แล้วจะเป็นการอโหสิกรรมไม่ต่อภพชาติ และพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในภพที่ดี อาจเป็นเทวดา (หมดกรรมเวร เป็นการช่วยทางอ้อม)

กรวดน้ำตั้งนะโม 3 จบ ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์พยาน


วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม

กรรมของทุกชาติทุกภพ อาจจะเป็น 1 ล้านวิญญาณหรือแสน ๆ ล้านวิญญาณ เพราะเราตายเกิดก็ล้าน ๆ ชาติภพ เจ้ากรรมนายเวร วิบากกรรมของทุกชาติภพจะตามเรามาวินาทีแรกที่ปฏิสนธิในห้องแม่ บุญและบาปกี่ล้านวิญญาณ กี่ล้านมหากุศลก็จะมาเสวยในภพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ขณะที่เรามีความสุขสบายก็เสวยบุญ ขณะที่ทุกข์ระทมก็เสวยบาปของภพชาติก่อน ๆ กี่ล้านชาติก็หารู้ไม่ อาจเกิดในสมัยชมพูทวีป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 1 ก็ได้ อาจจะเป็นกี่แสนมหากัป เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหวต่อโลกธรรม 8เพราะฉะนั้นบุญและบาปของชาติปัจจุบันนี้อาจจะเสวยอีก 100 ชาติข้างหน้าก็ได้ เพราะต้องจบสิ้นบุญและกรรมของชาติภพก่อนเป็นลำดับ ตามขั้นตอน จะมาแซงคิวก็ไม่ได้ ผู้รู้มีปัญญาจะพยายามทำกุศลต่อเนื่องและสร้างบุญบารมีไม่ขาดสาย ทำได้เท่าที่ทำได้ เรียกว่า หลงบุญ ทำบุญด้วยคุณภาพ คือปัญญาทางธรรมเกิดก็เป็นมหากุศลต่อเนื่อง จบสิ้นถึงขั้นพระอรหันตผลได้


ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

ต้องขอขมากรรม ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ว่า ข้าพเจ้าชื่อขอขมากรรมวิญญาณลูก พ่อและแม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกันจะทำบุญใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว พร้อมอาหาร ทำใส่บาตรตอนเช้า แล้วกรวดน้ำขณะพระให้พร ตั้งนะโม 3 จบ กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตรพร้อมกับพระสะดุ้งมาร ขอให้เจ้ากรรมนายเวร คือวิญญาณลูกรับแล้ว ขอให้ไปเกิดบนศาลา ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จ โชคลาภ ทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ผู้ที่ทำแท้งลูกโดยจะธรรมชาติหรือไม่ แม้กระทั่งหมอพยาบาล ผู้ร่วมมือให้เงิน พาไปเป็นธุระเห็นดีด้วย จะเป็นตราบาปมาก วิญญาณเด็กจะอาฆาต เพราะดวงวิญญาณไม่สามารถกลับโลกเดิมได้ ต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพมีแต่นาม (วิญญาณ) ไม่มีรูป ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จนกว่าจะสิ้นอายุขัย จึงกลับศูนย์ดุลยกรรม เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แสนยาก ต้องการมาสร้างบารมีใช้กรรม ผู้กระทำจะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ็บป่วย แตกร้าว ทุกข์ ผิดหวัง ลาภถูกปิดกั้น

แก้กรรมเสร็จแล้วต้องหมั่นทำความดี กตัญญูต่อบิดามาราดาและผู้มีพระคุณ จากกรรมหนักจะกลายเป็นเบา ถ้ากรรมเบาก็จะหายไป


กรณีสามีเจ้าชู้

ตั้งนะโม 3 จบ ขอแผ่บุญบารมีให้สามี (ชื่อ-นามสกุล) และเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารทุกภพชาติ ที่เป็นผู้หญิง (ชื่อ) หรือใครก็ได้ ขอให้ได้รับและอโหสิกรรม และขาดจากสามีของข้าพเจ้า (บุคคลที่ 3) จะแยกจากกันโดยธรรมชาติ เพราะมาชดใช้ด้วยกรรม จะแก้ไขด้วยอำนาจบุญ หรือใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 1 องค์ แต่ต้องจุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูป ก่อนนำไปใส่บาตร


กรณีลูกดื้อ, ติดยา, ติดเหล้า, ติดการพนัน ฯลฯ

มีวิญญาณพาไปต้องนำเอาวิญญาณออก เพราะได้ตามมาหลายภพหลายชาติ พอมาพบชาติที่เป็นมนุษย์ก็แฝงตัวเรา ไม่เป็นตัวเอง เกิดจากกรรมที่เคยพาเขาไปทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ในภพก่อน ๆ ถ้าลูกดื้อมาก ๆ ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะเขาอาจจะมาจากที่สูงกว่าเรา ให้ใส่บาตรแบบเดียวกัน

วิธีแก้กรรม

การจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งหรือหน้าพระพุทธรูป และถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร

การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้ สังฆทาน 1 ถัง อาหารคาวหวาน 1 ชุด น้ำ ผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ผ้าจีวร 1 ชุด (พระพุทธรูปจะทำให้มีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหม เขาถือความสว่างของร่างกาย) ถ้ามีผ้าจีวรด้วยก็ยิ่งดี และถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะมีมากกว่าเก่า

ทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่า บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่ต้นในอดีตถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ จงอนุโมทนาผลบุญนั้น และรับผลบุญเช่นเดียวกับฉัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธรรมะ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s