วิธีสะเดาะเคราะห์

วิธีสะเดาะเคราะห์

การทำบุญรับอายุ

ท่านที่มีอายุลงท้ายด้วยตัวเลข 3 5 6 9 เช่น 19, 23, 25, 26, 29, 33, 35, 36, 39 จน 109 ปี

ให้เตรียม พระเงิน พระทอง อย่างละ 1 องค์ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน ข้าว อาหารคาวหวาน จัดของเสร็จแล้ว ถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร ไว้ที่หิ้งบูชา จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม . จบ ลูกขอบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ลูกใส่บาตรพระเงิน พระทองในวันี้ ขอสะเดาะเคราะห์แก้กรรม หรือต้อนรับอายุ 25 ปี หรือ …หนักให้เป็นเบาแล้วปักธูป กราบ 3 ครั้ง จึงลาเอาของทั้งหมดไปใส่บาตร เสร็จแล้วให้รีบกรวดน้ำทันที

กรวดน้ำ ตั้งนะโม 3 จบ กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตร พระเงิน พระทองในวันนี้ ขอให้แม่พระธรณีมาเป็นทิพย์พยาน ลูกทำบุญรับอายุ… หนักให้เป็นเบา… ขอให้ลูกโชคดีตลอดไป

การแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กน้อยใหญ่ ควรให้เพราะความไม่ได้ตั้งใจ จะเหยียบมด ยุง แมลง การแผ่เมตตาให้ทั่วจักรวาลทั้งหมด เป็นการรวมบุญกุศลของท่าเอง พึงเป็นผู้ให้ยิ่งจะได้รับมากขึ้น

ถ้าใครดวงตกมาก ๆ ต้องแผ่ให้ตัวเองมาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้กับผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริง ๆ จึงจะช่วยให้ผู้อื่นได้

การสร้างพระประธานองค์ใหญ่เพื่อต่ออายุให้ตนเอง เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติภพ และที่กำลังตามมาอยู่ก็ดี เวลาเจ็บป่วยทรมานมาก ๆ ก็คุยกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ให้จุดธูปกลางแจ้ง 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า

ข้าพเจ้าขอขมากรรมทั้งหมดทั้งหลายทุกภพทุกชาติ จะสร้างพระและทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวาน เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิด ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี่ยวนี้ ขอให้หายเจ็บป่วย โรคภัย และต่ออายุขัยภาวนาสั้น ๆ อะไรก็ได้ นะโมพุทธายะ (พระพุทธเจ้า 5 พระองค์) ท่าจะมาช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ถ้ามีจิตศรัทธาแรงกล้า ถวายชีวิตกับพระพุทธศาสนาจะได้ผลเร็วกว่าที่คิดคาดไว้ แล้วมีสัจจะ จะมีทาน ศีล 5 ภาวนา (สวดมนต์) เสมอ ๆ ผู้นั้นจะสมหวังทุกประการที่คาดไว้


คาถาสวดต่ออายุ

อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุธโธ

อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต

อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู

อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง

อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ

อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวาติ ฯ

อิติปิโส เท่าอายุ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

            ให้สวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 42 ปี ต้องสวด 43 จบ


คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

สักกัตตะวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตตะวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตตะวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ


คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

1.            คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ

2.            คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบก ใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ 15 จบ

3.            คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อคาถาฝนเสน่หา ใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ 8 จบ

4.            คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อคาถาพระนารายณ์เกลื่อนสมุทร ใช้เสกปูนสูญฝี สวดวันละ 17 จบ

5.            คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ สวดวันละ 12 จบ

6.            คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ 19 จบ

7.            คาถาคนเกิดวันศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ 21 จบ

8.            คาถาคนเกิดวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ โธ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์ สวดวันละ 10 จบ

คาถาบูชาเทวดาเสวยอายุ

อาทิตย์หกยกขี้มีคาถา

สวดอุเทตะยัญจักขุมาฯ

จันทร์สิบห้า

ยันทุนฯ มีคุณดี

อังคารแปด

ยัสสานุภาวะโตฯ เสร็จ

พุธสิบเจ็ด

สวดว่า สัพพาสีฯ

เสาร์สิบทัศ

สวด ยะโตหังภะคินีฯ

พฤหัสบดีสิบเก้า

ปูเรนตัมโพฯ ยัน

ราหูสิบสอง

กินนุสันตะระมาฯ ยิบ

ศุกร์ยี่สิบเอ็ด

สวด อัปปะสันเนฯ

พระเกตุเก้า

สวด ชะยันโตฯ เชน โสกันต์

กำลังวันจบวิธีเท่านี้เอยฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธรรมะ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s