พระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี

พระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี

ตั้งนะโม 3 จบ (ก่อนสวดพระคาถาบทนี้)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต

ธะนะกาโมละเภธะนัง
เทวานังปิยะจังสุตตะวา
ท้าวเวสสุวัณโณ
นะโมพุทธายะ

1

ชะยาสะนาคะตา พุทธา
จุตุสัจจาสะภัง ระสัง

เชตะวา มารัง สะวาทะนัง
เย ปิวิงสุ นะราสะกา

2

ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา

3

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร

4

หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก

5

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะมะหมนาโม

อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก

6

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง
นิสินโน สิริสัมปันโน

สุริโย วะ ปะภังกะโร
โสภเโต มะนิปุงคะโว

7

กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

8

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
เถรา ปัญจะ อิเมชาตา

อุปาวี นันทะสีวะลี
นะลาเต ตีละกา มะมะ

9

เสสาสีติ มะหาเถรา
เอเตสิติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเตเชนะ

วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

10

ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง

11

ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

อาฏานาฏิยะสตตะกัง
เสสา ปาการะสัณ ฐิตา

12

ชินานาวะระสังยุตตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา

สัตตะปากาลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

13

อะเสสาวินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ

อะนันตะชินะเตชะสา
สะทาสัมพุทธะปัญชะเร

14

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพ

วิหะรันตัง มะฮีตะเล
เตมะหาปุริสาสะภา

15

อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ

สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย

16

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

จะรามิ ชินะปัญชะเรต

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธรรมะ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s